AEC-bodemas reiniging

Boskalis Environmental is na een periode van onderzoek en ontwikkeling er in geslaagd om een reinigingsproces te ontwikkelen voor het reinigen van AEC bodemas tot een vrij toepasbare bouwstof. In juli 2016 heeft de joint venture Boskalis Environmental en HVC de eerste volledig geïntegreerde bodemaswasinstallatie te Alkmaar in gebruik genomen. De officiële opening van deze installatie was op 10 oktober 2016. Voor Boskalis Environmental betekenen de resultaten uit de samenwerking met HVC een vergroting van de thuismarkt voor de grondreiniging en een opstap naar andere markten in Europa. De sterke positie van Boskalis Nederland bij infrastructurele werken in ons land geeft een goede garantie voor de afzet van gereinigde producten.  

A9, knooppunt Badhoevedorp

Met onze opgedane ervaring kunnen we samen met onze klanten de meest doordachte oplossing aanbieden voor het reinigen van AEC-bodemas. Naast het engineeren van het meest efficiënte reinigings procedé wordt tevens aandacht bested aan het terugwinnen van de Ferro- en Non Ferro metalen. Vanwege ons volledig geïntegreerde natte process kunnen we edelmetalen uit de fijnste fractie terugwinnen.

 

Onderzoeks- en Ontwikkeltraject leidt tot start bouw in januari 2016

In 2013 is voornamelijk gewerkt aan de optimalisatie van de fysische en milieukwaliteitsaspecten van de deelstromen en aan de waterkwaliteit. In 2014 heeft de nadruk gelegen op onderzoek naar een nog grotere efficiëntie van de terugwinning van non-ferro's, zowel uit de granulaire fractie als uit de zandfractie. Daarnaast is gewerkt aan de integratie van het reinigingsproces met de slakopwerkingsinstallatie, waarmee verdere reductie van kosten wordt beoogd. In 2015 is het onderzoekstraject succesvol afgerond en is het concept uitgewerkt via detail engineering en is de vergunning voor wassen aangevraagd en verleend. Januari 2016 is de historische mijlpaal bereikt van de start bouw van de nieuwe grootschalige installatie. Persbericht start bouw.