Grondreiniging

Boskalis Environmental houdt zich bezig met de grootschalige reiniging van grond en minerale afvalstoffen (RKGV-slib, AVI-bodemassen). Daarbij verzorgen we het gehele proces, inclusief keuring, planning, transport en afzet van de deelstromen.

membraanfilterpersen

We hebben de beschikking over verplaatsbare reinigingsinstallaties, die dankzij hun modulaire opbouw overal ter wereld snel kunnen worden ingezet. Deze zogenaamde MSWP's (Mobile Soil Washing Plants) hebben we zelf ontwikkeld. De reiniging met deze installaties vindt plaats op basis van fysisch-chemische scheiding, waarbij schone bestanddelen worden gescheiden van verontreinigde delen.

In Nederland beschikken we over vijf vaste locaties voor grondreiniging:

Adresgegevens vaste locaties

Op deze locaties verwerken we onder andere asbesthoudende grond, baggerspecie, rioolzand, verontreinigd dakgrind, verontreinigde granulaten en steenachtige materialen. Daarnaast leveren we vanuit deze locaties gereinigd zand en hergebruiksgrond.