Hergebruik

Boskalis Environmental en zusterbedrijf Boskalis Nederland hebben samen Boskalis Secundaire Grondstoffen bv opgezet. Het doel van dit bedrijf is om grondstoffen die vrijkomen bij projecten zo breed mogelijk te verhandelen. Het bedrijf zorgt ook voor verwerking en hergebruik van baggerspecie.

De medewerkers van Boskalis Secundaire Grondstoffen hebben uitgebreide kennis van de markt voor secundaire grondstoffen en van de actuele regelgeving, goedkeuringen en certificaten. Het bedrijf verzorgt het hele traject van acquisitie, depotkeuring en overleg met bevoegd gezag tot en met het transport en de definitieve verwerking van grond op hergebruikslocaties. Voor diverse infrastructuele projecten heeft het bedrijf grondbanken opgericht.

Boskalis Secundaire Grondstoffen heeft diverse digitale toetsingsmodules ontwikkeld, waarmee snel en precies kan worden bepaald welke kwaliteit grond heeft en wat de beste afzetmogelijkheden zijn. Bij de projecten van Boskalis Nederland heeft Boskalis Secundaire Grondstoffen met projectcertificaties (BRL9335) grote logistieke voordelen behaald.

Klik hier voor de contactgegevens.