Project: Brass LNG

Laboratorium

Boskalis Environmental heeft een eigen laboratorium, dat onder andere geotechnisch onderzoek, milieukundig onderzoek en fysische analyses uitvoert. Ook is het laboratorium verantwoordelijk voor bemonstering.

Laboratorium te Papendrecht

De onderzoeken van ons laboratorium dragen bij aan de kwaliteit van onze projecten, zowel tijdens de voorbereiding als bij de uitvoering. Bij grondreinigingsprojecten doet het laboratorium bijvoorbeeld reinigingsproeven, zodat de scheidingsefficiëntie van het reinigingsproces kan worden berekend. Bij landaanwinningsprojecten doet het laboratorium met behulp van de Cone Penetration Test (CPT) onderzoek naar het draagvermogen van grond, zodat bepaald kan worden of de grond geschikt is voor de aanleg van infrastructuur.

Bij internationale projecten kunnen we op locatie een laboratorium opzetten. Dat doen we wanneer snel resultaten nodig zijn, bijvoorbeeld als er milieurisico's zijn. Met de mobiele laboratoria kunnen uiteenlopende fysische analyses worden uitgevoerd, zoals de bepaling van vloei- en uitrolgrenzen, korrelverdeling en dichtheid.

Het laboratorium heeft goede contacten met externe laboratoria en onderzoeksbureaus, voor de uitvoering van bodemonderzoeken en voor een breed scala aan complexe analyses. Hierdoor kunnen onze medewerkers bij elk mogelijk project van de Boskalis bedrijven ondersteuning bieden.