Landbodemsaneringen

Boskalis Environmental houdt zich in veel landen bezig met complexe landbodemsaneringen. Daarvoor hebben we specialistisch materieel ontwikkeld, waarmee we de sanering optimaal kunnen uitvoeren. Indien nodig kunnen we verplaatsbare reinigingsinstallaties inzetten, om vrijgekomen grond ter plekke te reinigen.

Meestal is landbodemsanering onderdeel van de herontwikkeling van vervuilde gebieden, de zogeheten brownfields. Bij zulke herontwikkelingsprojecten nemen we steeds vaker het volledige project in handen, van het projectontwerp tot de constructie van nieuwe infrastructuur. We werken daarvoor onder andere samen met projectontwikkelaars.