Mining en mine tailings

Boskalis Environmental houdt zich steeds intensiever bezig met de verwerking van tailings uit de mijnbouw. Het doel is daarbij om bruikbare grondstoffen uit de tailings te herwinnen. Specifieke scheidings- en ontwateringstechnieken waarmee we tientallen jaren ervaring hebben, zijn daarvoor uitermate geschikt.

Met behulp van onze technieken kunnen we van milieubelastende stoffen producten maken. Ook kunnen we door een veilige bewerking de milieubelasting van tailings wegnemen of reduceren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om restproducten van de bauxietwinning of de tailings van oliezanden. Met behulp van onze scheidingstechnieken wordt ook gekeken naar fosfaat nodules uit specie dat op 400 meter diepte in zee wordt gewonnen door onze zustermaatschappij Boskalis Offshore.