Waterbodemsaneringen

Boskalis Environmental heeft wereldwijd ervaring met de uitvoering van complexe natte saneringswerken, bijvoorbeeld in havens en rivieren. Daarbij gaat het om een combinatie van baggeren, verwerken, hergebruiken en storten.

We kunnen onze opdrachtgevers het hele saneringsproces aanbieden, van de ontwerpfase tot en met de uitvoering. Ook hebben we veel ervaring met risicodragende participatie. Hoe eerder we bij een project betrokken worden, hoe nauwkeuriger we kunnen opspelen op ingewikkelde vraagstukken, bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkelingsprojecten.

Om bij heel uiteenlopende projecten de optimale saneringsvariant uit te kunnen voeren, hebben we specialistisch materieel ontwikkeld. Als het nodig is, kunnen we grond bewerken met behulp van mobiele reinigingsinstallaties.