Corporate Social Responsibility

Boskalis Environmental valt onder het Corporate Social Responsibility-beleid van Koninklijke Boskalis Westminster N.V.:

Onze strategie is erop gericht om wereldwijd onze oplossingen duurzaam te ontwerpen en te realiseren. We laten ons leiden door onze Algemene Gedragscode voor Bedrijfsvoering. Deze is gebaseerd op internationale richtlijnen als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Ons CSR-beleid richt zich op de aandachtsgebieden waar onze invloed het grootst is. Zo waarborgen we zo goed mogelijk onze sociale, maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid.

  • Onze sociale prestaties richten zich enerzijds op onze medewerkers. Hierbij zijn het bevorderen van hun veiligheid, ontplooiing en welzijn onze primaire doelstellingen. Ook stimuleren we het milieubewustzijn van onze medewerkers en personen werkzaam voor ons. Daarnaast richten onze inspanningen zich op maatschappelijke bijdrages zoals investeringen in onderwijs en onderzoek, ondersteuning van (lokale) gemeenschappen en maatschappelijke sponsoring en donaties.

  • Onze milieuprestaties zijn vooral gericht op het aanbieden van eco-engineering oplossingen. Deze zijn gebaseerd op de Building with Nature filosofie en de voortdurende R&D in milieuvriendelijk materieel en technieken.