Geschiedenis

Johan Dolman heeft eind jaren '70 het bedrijf Dolman bv opgericht. In het begin hield het bedrijf zich vooral bezig met winning en transport van zand. We waren betrokken bij zandwinningsprojecten in onder andere het IJsselmeer, het Gooimeer en de Waddenzee. Tijdens de uitvoering van de projecten onstond een toenemende vraag naar technieken om verontreinigd slib van zand te kunnen scheiden.

Grondreiniging

Midden jaren '80 zijn we begonnen met waterbodemsaneringen. We zijn als pionier betrokken geweest bij de ontwikkeling van scheidings- en ontwateringstechnieken. Deze technieken zijn we gaan gebruiken toen we ons als eerste bedrijf bezighielden met de grootschalige verwerking van verontreinigde baggerspecie uit de Amsterdamse grachten.

Dolman bv is begin jaren '90 overgenomen door Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Na de overname zijn we grondreiniging als vaste bedrijfsactiviteit gaan aanbieden. In Nederland hebben we een netwerk van locaties opgezet, waar we verontreinigde grond tegen scherpe tarieven verwerken. Elk jaar hebben we op die locaties tot nu toe meer dan 500.000 ton verontreinigde grond verwerkt. Bij de verwerking van grond zijn we steeds meer de nadruk gaan leggen op het terugwinnen en afzetten van secundaire grondstoffen.

Na de millenniumwisseling zijn we begonnen met de ontwikkeling van verplaatsbare installaties voor projecten in het buitenland. Deze installaties zijn voor het eerst ingezet bij een project in Devonport, Verenigd Koninkrijk. Daarna zijn we met behulp van verplaatsbare installaties begonnen met waterbodemsaneringen in de Verenigde Staten. Daar werken we onder de naam Stuyvesant Environmental Contracting LLC aan grootschalige saneringsprojecten, bijvoorbeeld bij de Miami River en de Fox River.