Feiten en cijfers

Opdrachtgever
Beheerorganisatie Slufter (Havenbedrijf Rotterdam + RWS)

Periode
2016-2021

Locatie
Maasvlakte, Rotterdam

Aannemer
Boskalis Beheer Slufter

De Slufter

Sedimentatie van slib is een natuurlijk proces in de wateren van de Rotterdamse havens en de aangrenzende rivieren. Om deze gebieden bevaarbaar te houden, moet voortdurend worden gebaggerd. Het slib is vaak verontreinigd en mag dus niet in zee worden gestort of over het land worden verspreid.

De Slufter, Rotterdam

Het werd begin jaren '80 steeds moeilijker om de enorme hoeveelheden verontreinigde baggerspecie kwijt te raken. Daarom heeft men in 1987 de grootschalige bergingslocatie De Slufter gerealiseerd, ten zuidwesten van de Maasvlakte. Boskalis Beheer Slufter (een samenwerking tussen Boskalis Nederland bv. en Boskalis Environmental bv.) is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer, onderhoud en de operationele activiteiten.

Het depot bestaat uit een hoge ringdijk die een bassin omsluit met een oppervlakte van circa 200 hectare. Het bassin heeft een capaciteit van circa 150 miljoen m³. De aangevoerde baggerspecie (circa twee miljoen m³ per jaar) wordt in het depot gelost door overslag middels een bakkenzuiger, directe lossing van hoppers of per as.