Herontwikkeling Waterfront Harderwijk

Waterbodemsaneringen, Landbodemsaneringen
Locatie: Harderwijk, Nederland, EuropaBEKIJK PROJECT
typo3temp/pics/ab371d4737.jpg

Sanering MEOB-terrein

Landbodemsaneringen
Locatie: Oegstgeest, Nederland, EuropaBEKIJK PROJECT
typo3temp/pics/c1eb65975e.jpg

Sanering TIC/Morcon-terrein

Landbodemsaneringen
Locatie: Nederland, EuropaBEKIJK PROJECT
typo3temp/pics/677e98145c.jpg

Sanering Laarder Wasmeren fase 2

Verwerking van baggerspecie, Landbodemsaneringen
Locatie: Hilversum, Nederland, EuropaBEKIJK PROJECT

Herontwikkeling Waterfront Harderwijk

Nederland (2011-2012)

De gemeente Harderwijk heeft toestemming gegeven om het gebied rondom het Dolfinarium en industrieterrein De Haven opnieuw in te richten. In het gebied, dat 'Waterfront Harderwijk' heet, moeten onder...

Sanering MEOB-terrein

Nederland (2011)

Het MEOB-terrein (Marine Elektronisch Optisch Bedrijf) te Oegstgeest werd gebruikt voor onderhoud en productie van elektronica, fijnmechanica en optica. In 1998 heeft de Koninklijke Marine deze...

Sanering TIC/Morcon-terrein

Nederland (2011)

In het Rotterdamse havengebied de Botlek ligt het voormalige bedrijfsterrein van TIC / Morcon. De grond heeft een hoge concentratie aan BYEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen) en VOCL's...

Sanering Laarder Wasmeren fase 2

Nederland (2009-2010)

Door ongezuiverde lozingen is de waterbodem van de Laarder Wasmeren in het verleden vervuild geraakt met zware metalen. Waternet (voorheen Gemeente Amsterdam) heeft besloten het gebied te saneren. De...

Zellingwijk

Nederland (2008-2010)

De Zellingwijk is medio vorige eeuw ontstaan als gevolg van het ophogen en storten van afvalstoffen en industriƫle residuen van de zelling. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw begon het...

pagina 1 van 1:
1 |