Feiten en cijfers

Opdrachtgever
Stichting Herontwikkeling Zellingwijk

Periode
2008-2010

Locatie
Gouderak

Aannemer
Combinatie Boskalis Heijmans Herontwikkeling Zellingwijk

Zellingwijk

De Zellingwijk is medio vorige eeuw ontstaan als gevolg van het ophogen en storten van afvalstoffen en industriële residuen van de zelling. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw begon het milieubesef als gevolg van de Lekkerkerk-affaire toe te nemen in Nederland. Destijds bleek dat ook de Zellingwijk door het storten van afvalstoffen ernstig verontreinigd is geraakt met voornamelijk minerale olie en bestrijdingsmiddelen.

Zellingwijk, Nederland

Zellingwijk, Nederland

Medio jaren tachtig zijn de op de locatie aanwezige woningen gesloopt en is in afwachting van de definitieve sanering een isolatielaag aangebracht op de locatie. In opdracht van de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk realiseert de ‘Combinatie Boskalis Heijmans Herontwikkeling Zellingwijk’ (CBHHZ) de bodemsanering en herontwikkeling van de Zellingwijk te Gouderak. Het consortium is in februari 2008 gestart met het saneren van de sterk verontreinigde stortlagen en de omliggende waterbodemverontreinigingen in de Hollandse IJssel. Wanneer de sanering is afgerond zal het consortium de natuurontwikkeling gaan realiseren in het ‘middelblok’ aan de oostzijde van de rivier. Het project is uniek vanwege de historie, de contractvorm (Design & construct) en de integrale aanpak van land- en waterbodemsanering in combinatie met woningbouw en natuurontwikkeling (brownfield development).

Voor een volledige projectbeschrijving, download de project sheet (PDF).