Feiten en cijfers

Opdrachtgever
Gemeente Harderwijk

Periode
2011-2012

Locatie
Harderwijk

Aannemer
Boskalis Nederland, Synchroon en Koopmans/TBI-bouw

Herontwikkeling Waterfront Harderwijk

De gemeente Harderwijk heeft toestemming gegeven om het gebied rondom het Dolfinarium en industrieterrein De Haven opnieuw in te richten. In het gebied, dat 'Waterfront Harderwijk' heet, moeten onder andere een nieuwe binnenhaven, een strandeiland en een nieuwe wandelpromenade worden aangelegd. Ook moeten er nieuwe huizen worden gebouwd.

Waterfront Harderwijk

Boskalis Nederland, Synchroon en Koopmans/TBI-bouw hebben samen een consortium opgericht. Dit consortium is door de gemeente als ontwikkelpartner gekozen en voert het hele project uit, vanaf de sloop van oude bedrijfsgebouwen tot de bouw en verkoop van nieuwe huizen. Dit consortium is ook verantwoordelijk voor alle benodigde onderzoeken, ontwerpen en vergunningen.

Boskalis Environmental is samen met Boskalis Nederland verantwoordelijk voor de sanering van de bodem en voor een optimaal grondstromenbeleid. In het projectgebied bevindt zich een locatie met asbestverontreiniging in de grond. Deze grond moeten we binnen het projectgebied saneren, zodat er geen gezondheidsrisico's ontstaan voor omwonenden.

Een aandachtspunt bij de aanleg van de nieuwe binnenhaven is een grote grondwaterverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen (VOCL) afkomstig van voormalige wasserijen.

Wanneer het project start, is afhankelijk van de verplaatsving van bedrijven en van diverse vergunningsprocedures. Zie de website van het Waterfront Harderwijk voor meer informatie over het project.