Feiten en cijfers

Opdrachtgever
Waternet

Periode
2009-2010

Locatie
Hilversum

Aannemer
Smink Handel en Aanneming/Boskalis Dolman

Sanering Laarder Wasmeren fase 2

Door ongezuiverde lozingen is de waterbodem van de Laarder Wasmeren in het verleden vervuild geraakt met zware metalen. Waternet (voorheen Gemeente Amsterdam) heeft besloten het gebied te saneren. De sanering maakt deel uit van de herinrichting van het natuurreservaat Anna's Hoeve in Hilversum.

Sanering Laarder Wasmeren

Boskalis Environmental heeft in samenwerking met Smink Handel en Aanneming de sanering uitgevoerd van de Laarder Wasmeren Fase 2. We zijn in september 2009 met het werk gestart en in december 2010 hebben we het gebied gesaneerd opgeleverd. We hebben in totaal 130.000 ton baggerspecie gereinigd, 30.000 ton baggerspecie gestort en 22.000 ton baggerspecie toegepast in infrastructuur.

In de jaren 1999 en 2000 heeft Boskalis Environmental de baggerspecie van het project Wateren 1, het eerste saneringsproject in het gebied, verwerkt aan de Jan van Riebeeckhaven in Amsterdam. Daar exploiteren we gedurende 15 jaar een baggerspecieverwerkingslocatie in opdracht van Waternet.