Feiten en cijfers

Periode
2008-2010

Locatie
Nigeria

Brass LNG

Liquefied Natural Gas (LNG) wordt gezien als een vervanger van traditionele brandstoffen. Op het Brass-eiland in het zuiden van Nigeria wordt een ultramoderne LNG-terminal gebouwd. Nigerian Westminster Dredging & Marine Ltd. zorgt voor de versteviging van de bestaande grond, zodat er in een later stadium grote, veilige opslagtanks op kunnen worden gebouwd. Het bedrijf zorgt ook voor de bijbehorende infrastructurele werken.

Metingen worden verricht op locatie.

Ons laboratorium is nauw betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van het project. Begin 2008, voorafgaand aan het werk, hebben onze laboranten verkennend bodemonderzoek gedaan. We hebben onder andere vastgesteld wat de kwaliteit is van de bodem en hoeveel zand er in het gebied aanwezig is. Ook hebben we vastgesteld wat het zoutgehalte is van het grondwater.

Tijdens het project waren onze laboranten verantwoordelijk voor de monitoring van de zettingen in de ondergrond. Daarvoor hebben wij een grote hoeveelheid monitoringsapparatuur geplaatst, waaronder een CPT-unit. Daarnaast hebben onze laboranten diverse kwaliteitscontroles uitgevoerd, bijvoorbeeld ten aanzien van korrelverdeling en dichtheid.