Feiten en cijfers

Opdrachtgever
Fox River Cleanup Group

Periode
2009-2016

Locatie
Wisconsin

Aannemer
Tetra Tech Inc. / Royal Boskalis Westminster N.V.

Fox River

In de Verenigde Staten is van de Fox River Cleanup Group in mei 2009 het contract verkregen voor de verwerking van de met PCB verontreinigde baggerspecie uit de Fox River in Wisconsin. De totale contractwaarde van het project bedraagt tussen de USD 600-700 miljoen; het aandeel Boskalis daarin is circa USD 120 miljoen. Het project wordt in zeven jaar uitgevoerd.

Fox River, Verenigde Staten

Fox River, Verenigde Staten

De bodem van de Fox River is over een lengte van circa 30 kilometer verontreinigd met PCB (polychloorbifenyl). Het project omvat de verwerking van circa 3 miljoen m3 verontreinigde baggerspecie. Uit een deel van het sediment zal schoon zand worden geproduceerd, waarvan een groot gedeelte direct op de locatie en in andere lokale werken kan worden hergebruikt. Tetra Tech Inc. is de hoofdaannemer voor de sanering van de Fox River. Boskalis voert de verwerking van de verontreinigde baggerspecie met een reinigingsinstallatie uit. De verwerking bestaat uit het scheiden van zand en slib en het ontwateren daarvan. Boskalis is met haar dochtermaatschappij Dolman gespecialiseerd in het uitvoeren van complexe bodemsaneringen. In een tijdsbestek van slechts acht maanden is ter plaatse een compleet nieuwe reinigingsinstallatie ontworpen en gebouwd. Nog niet eerder werd een dergelijke installatie op een zo grote schaal geconstrueerd.